Cairngorms National Park

Uath Lochans from Farleitter Crag, Kingussie

Communications & Engagement

Responsible for external and internal communications, press and media, campaigns, events, websites and publications.

(Gaelic version)


Conaltradh agus na Meadhanan

An urra ri conaltraidhean taigh a-staigh agus taobh a-muigh na buidhne, meadhanan is naidheachdan, iomairtean, tachartasan, lĂ raichean-lin agus foillseachaidhean.

 • Ceannard Conaltradh is nam Meadhanan
  Francoise van Buuren
  [email protected]
  01479 870523

  • Oifigear Naidheachd (co-roinnte)
   Karen Archer
   [email protected]
   01479 870534
  • Oifigear Naidheachd (co-roinnte)
   Charlotte Milburn
   [email protected]
   01479 870579
  • Oifigear Chonaltraidhean Didseatach
   Dòmhnall Ross
   [email protected]
   01479 870546
  • Oifigear nan Iomairtean Didseatach
   Sian Jamieson
   [email protected]
   01479 870568
  • Oifigear Conaltraidh
   Alison Fleming
   [email protected]
   01479 870544