Cairngorms National Park

View of Glen Isla, Caenlochan National Nature Reserve

Corporate Services

Responsible for finance, human resources, IT, health and safety, GIS, audit, corporate governance, grant schemes and joint working with Loch Lomond and the Trossachs National Park Authority.

(Gaelic version)

Chief Executive
Grant Moir
grantmoir@cairngorms.co.uk
01479 870509


Seirbheisean Corporra

An urra ri ionmhas, fastadh, IT, slàinte is sàbhailteach, GIS, in-sgrùdadh, riaghladh corporra, tabhartasan-airgid agus co-obrachadh le Ùghdarras Pàirc Nàiseanta nan Tròisichean is Loch Laomainn.

Ceannard

Grant Moir
grantmoir@cairngorms.co.uk
01479 870509

Stiùiriche nan Seirbheisean Corporra

 • Dàibhidh Camshron
  davidcameron@cairngorms.co.uk
  01479 870531

  • Manaidsear IonmhaisDanie Ralph
   danielralph@cairngorms.co.uk
   01479 870562
  • Oifigear IonmhaisDiane Buchan
   dianebuchan@cairngorms.co.uk
   01479 870529
  • Oifigear Foghlamach ’son Chunntasan, Pàigheadh is IonmhaisMark Tucker
   marktucker@cairngorms.co.uk
   01479 870501
  • Neach-cuideachaidh IonmhaisAmy NicCoinnich
   amymackenzie@cairngorms.co.uk
   01479 870527
  • Manaidsear LEADERSam Wiaczek (starts 21 November 2016)
   Email / Tel: TBC
  • Stiùiriche Prògram LEADERAdam Howarth
   adamhowarth@cairngorms.co.uk
   01479 870508
  • Oifigear Leasachaidh Phròiseactan agus Taice (co-roinnte)Sam Masson
   sammasson@cairngorms.co.uk
   01479 870537
  • Oifigear Leasachaidh Phròiseactan agus Taice (co-roinnte)Bridget Trussell
   bridgettrussell@cairngorms.co.uk
   01479 870554
  • Rianaire CT agus Oifigear Taice is Sanasachd LAGLynn Anderson
   lynnanderson@cairngorms.co.uk
   01479 870543
  • Ceannard Leasachadh na BuidhneKate Christie
   katechristie@cairngorms.co.uk
   01479 870541
  • Rùnaire dha na StiùiricheanLaura Byers
   laurabyers@cairngorms.co.uk
   01479 870500
  • Rùnaire dhan Cheannard is an Neach-ghairmMàiread Nic a’ Ghobhainn
   margaretsmith@cairngorms.co.uk
   01479 870502
  • Oifigear HRPip MacAoidh
   pipmackie@cairngorms.co.uk
   013397 53604
  • Oifigear Rianachd agus FàilteachaidhJulie Jarvis
   juliejarvis@cairngorms.co.uk
   013397 53601
  • Àrd-oifigear TaiceCatriona Chaimbeul
   catrionacampbell@cairngorms.co.uk
   01479 870521
  • Oifigear TaiceJacki Rothach
   jackimunro@cairngorms.co.uk
   01479 870560
  • Rianachd Gnìomhachais (Preantas)Emma Ghrannd
   emmagrant@cairngorms.co.uk
   01479 870542
  • Manaidsear Riaghlaidh agus Coileanaidh CorporraHelen Jenkins
   helenjenkins@cairngorms.co.uk
   01479 870552
  • Oifigear GhoireasanMark Pocock
   markpocock@cairngorms.co.uk
   01479 870504
  • Manaidsear nan Siostaman FiosrachaidhSandy Allan
   sandyallan@cairngorms.co.uk
   01479 870503
  • Manaidsear GISFauzia Davidson
   fauziadavidson@cairngorms.co.uk
   01479 870561
  • Clàrc a’ BhùirdAlix Harkness
   alixharkness@cairngorms.co.uk
   01479 870522