Cairngorms National Park

Uath Lochans from Farleitter Crag, Kingussie

Planning & Rural Development

Responsible for the CNPA's work on strategic policy, planning (including the Local Development Plan, development management and enforcement), affordable housing and sustainable tourism, economic and community development

(Gaelic version)

Director of Planning & Rural Development


Leasachadh Dùthchail agus Planaidh

An urra ri obair an CNPA a thaobh planadh, Plana Leasachaidh na Sgìre, poileasaidh ro-innleachdail, manaidseadh agus cur an-gnìomh leasachadh, taigheadas neo-chosgail, dùthchail, leasachadh eaconamach is coimhearsnachd seasmhach.

 • Stiùiriche Planaidh agus Leasachaidh Dhùthchail
  Murray MacFhearghais
  [email protected]
  01479 870525

  • Ceannard Planaidh
   Gavin Miles
   [email protected]
   01479 870565
  • Manaidsear Planaidh (Planadh Teachdail agus Leasachadh Sheirbheisean)
   David Berry
   [email protected]
   01479 870507
  • Oifigear Planaidh (Planadh Leasachaidh)
   Katie Crerar
   [email protected]
   01479 870551
  • Oifigear Planaidh (Planadh Leasachaidh)
   Dan Harris
   [email protected]
   01479 870553
  • Manaidsear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Jane Shepherd
   [email protected]
   01479 870548
  • Oifigear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Katherine Donnachie
   [email protected]
   01479 870524
  • Oifigear Planaidh (Manaidseadh Leasachaidh)
   Position Vacant
   Email: TBC
   Telephone: TBC
  • Oifigear airson Measadh is Cur an Gnìomh
   Ed Swales
   [email protected]
   01479 870512
  • Teicneòlaiche Planaidh
   David Allan
   [email protected]
   01479 870555
  • Oifigear Rianachd Planaidh agus Shiostaman
   Dee Straw
   [email protected]
   01479 870517
  • Oifigear Taice
   Ciorstaidh NicCoinnich
   [email protected]
   01479 870530
  • Manaidsear Taice Coimhearsnachd
   Position Vacant
   Email: TBC
   Telephone: TBC
  • Manaidsear Leasachaidh Eaconamaich
   David Watson
   [email protected]
   01479 870505