Skip to content

Cairngorms National Park

View to Braemar

Communications

Responsible for external and internal communications, press and media, campaigns, events, websites and publications.

Conaltradh agus na Meadhanan
An urra ri conaltraidhean taigh a-staigh agus taobh a-muigh na buidhne, meadhanan is naidheachdan, iomairtean, tachartasan, làraichean-lin agus foillseachaidhean.

 • Head of Communications / Ceannard Conaltradh is nam Meadhanan
  Oliver Davies
  [email protected]
  01479 870523

  • Press & Corporate Communications Officer
   Karen Archer
   [email protected]
   01479 870534
  • Campaigns & Engagement Officer
   Charlotte Milburn
   [email protected]
   01479 870579
  • Digital Developer
   Donald Ross / Dòmhnall Ross
   [email protected]
   01479 870546
  • Digital Content Manager
   Sian Jamieson
   [email protected]
   01479 870568
  • Digital Content Coordinator / Co-òrdanaiche Stuth Didseatach
   Position Vacant
   Email: TBC
   Phone: TBC
  • Communications Coordinator (Publications & Interpretation) / Co-òrdanaiche Conaltraidh (Foillseachaidhean agus Eadar-Mhìneachadh)
   Position Vacant
   Email: TBC
   Phone: TBC
  • Gaelic Intern / Inntearnach Gàidhlig
   Bruce MacDonald
   [email protected]
   01479 870519