Skip to content

Cairngorms National Park

View to Braemar

Communications

Responsible for external and internal communications, press and media, campaigns, events, websites and publications.

Conaltradh agus na Meadhanan
An urra ri conaltraidhean taigh a-staigh agus taobh a-muigh na buidhne, meadhanan is naidheachdan, iomairtean, tachartasan, làraichean-lin agus foillseachaidhean.

 • Head of Communications / Ceannard Conaltradh is nam Meadhanan
  Oliver Davies
  [email protected]
  01479 870523

  • Press Officer (job share) / Oifigear Naidheachd (co-roinnte)
   Karen Archer
   [email protected]
   01479 870534
  • Press Officer (job share) / Oifigear Naidheachd (co-roinnte)
   Charlotte Milburn
   [email protected]
   01479 870579
  • Digital Communications Officer / Oifigear Chonaltraidhean Didseatach
   Donald Ross / Dòmhnall Ross
   [email protected]
   01479 870546
  • Digital Campaigns Officer / Oifigear nan Iomairtean Didseatach
   Sian Jamieson
   [email protected]
   01479 870568
  • Communications Officer / Oifigear Conaltraidh
   Alison Fleming
   [email protected]
   01479 870544
  • Gaelic Visitor Experience Research Intern
   Bruce MacDonald
   [email protected]
   01479 870519