Skip to content

Cairngorms National Park

View to Braemar

Communications & Engagement

Responsible for external and internal communications, press and media, campaigns, events, websites and publications.

Conaltradh agus na Meadhanan
An urra ri conaltraidhean taigh a-staigh agus taobh a-muigh na buidhne, meadhanan is naidheachdan, iomairtean, tachartasan, làraichean-lin agus foillseachaidhean.

 • Head of Communications / Ceannard Conaltradh is nam Meadhanan
  Oliver Davies
  [email protected]
  01479 870523

  • Press Officer (job share) / Oifigear Naidheachd (co-roinnte)
   Karen Archer
   [email protected]
   01479 870534
  • Press Officer (job share) / Oifigear Naidheachd (co-roinnte)
   Charlotte Milburn
   [email protected]
   01479 870579
  • Digital Communications Officer / Oifigear Chonaltraidhean Didseatach
   Donald Ross / Dòmhnall Ross
   [email protected]
   01479 870546
  • Digital Campaigns Officer / Oifigear nan Iomairtean Didseatach
   Sian Jamieson
   [email protected]
   01479 870568
  • Communications Officer / Oifigear Conaltraidh
   Alison Fleming
   [email protected]
   01479 870544
  • Gaelic Visitor Experience Research Intern
   Bruce MacDonald
   [email protected]
   01479 870519