Cairngorms National Park

View of Glen Isla, Caenlochan National Nature Reserve

Conservation & Visitor Experience

Responsible for conservation, heritage, land management, ranger services, skills development, recreation and outdoor access, education and visitor experience, inclusion and outdoor learning.

(Gaelic version)


Glèidhteachas agus Luchd-tadhail

An urra ri glèidhteachas, dualchas, manaidseadh fearainn, seirbheisean nam maor-dùthcha, leasachadh sgilean, cur-seachadan agus ruigsinn a’ bhlàir a-muigh, foghlam agus luchd-tadhail, ionnsachadh a-muigh agus com-pàirteachadh.

 

Stiùiriche Glèidhteachais agus Luchd-tadhail

 • Hamish Trench
  hamishtrench@cairngorms.co.uk
  01479 870536

  • Ceannard Manaidseadh Fearainn agus Glèidhteachais
   Will Boyd-Wallis
   willboydwallis@cairngorms.co.uk
   01479 870547
  • Oifigear Manaidseadh Fearainn
   Penny Lawson
   pennylawson@cairngorms.co.uk
   01479 870519
  • Manaidsear Nàdair a’ Mhonaidh Ruaidh
   Andy Ford
   andyford@cairngorms.co.uk
   01479 870558
  • Oifigear Nàdair a’ Mhonaidh Ruaidh
   David Hetherington
   davidhetherington@cairngorms.co.uk
   01479 870516
  • Oifigear Nàdair a’ Mhonaidh Ruaidh
   Justin Prigmore
   justinprigmore@cairngorms.co.uk
   01479 870513
  • Coimhearlach air Manaidseadh Fearainn
   Brus MacDhonnchaidh
   brucemcconachie@cairngorms.co.uk
   01479 870550
  • Coimhearlach air Manaidseadh Fearainn
   Mike Cottam
   mikecottam@cairngorms.co.uk
   01479 870535
  • Coimhearlach air Manaidseadh Fearainn
   Stephen Corcoran
   stephencorcoran@cairngorms.co.uk
   01479 870528
  • Manaidsear Dreach-tìre agus Eag-eòlais
   Matthew Hawkins
   matthewhawkins@cairngorms.co.uk
   01479 870571
  • Coimhearlach Dreach-tìre
   Frances Thin
   francesthin@cairngorms.co.uk
   01479 870526
  • Oifigear Dreach-tìre
   Emma Butler
   emmabutler@cairngorms.co.uk
   Telephone: 01479 870559
  • Coimhearlach Eag-eòlais
   Sally NicCoinnich
   sallymackenzie@cairngorms.co.uk
   01479 870556
  • Oifigear Dualchas Nàdarra
   Hayley Wiswell
   hayleywiswell@cairngorms.co.uk
   01479 870510
  • Ceannard Sheirbheisean Luchd-tadhail
   Pete Crane
   petercrane@cairngorms.co.uk
   01479 870532
  • Oifigear Sheirbheisean Luchd-tadhail
   Jacquie Barbour
   jacquiebarbour@cairngorms.co.uk
   01479 870514
  • Oifigear Foghlaim agus Com-pàirteachaidh
   Elspeth Ghrannd
   elspethgrant@cairngorms.co.uk
   01479 870506
  • Oifigear airson Ionnsachadh a-Muigh
   Alan Mac a’ Ghobhainn
   alansmith@cairngorms.co.uk
   01479 870518
  • Co-òrdanaiche nan Saor-thoileach
   Mike Woolvin (a’ tòiseachadh 28 Samhain 2016)
   Post-d / Fòn: TBC
  • Manaidsear airson Chur-seachadan is Ruigsinneachd
   David Clyne
   davidclyne@cairngorms.co.uk
   01479 870549
  • Oifigear airson Ruigsinn a’ Bhlàir a-Muigh
   Adam Streeter-Smith
   adamstreetersmith@cairngorms.co.uk
   01479 870539
  • Oifigear airson Ruigsinn a’ Bhlàir a-Muigh
   Doug Stiùbhart
   dougstewart@cairngorms.co.uk
   01479 870533